Меню

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс

10 листопада  2014 року Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців:

начальник відділу нормативного забезпечення вищої освіти департаменту вищої освіти (1 вакансія)

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, наявність наукового ступеня (вченого звання), стаж роботи у вищих навчальних закладах не менше 3 років, володіння англійською мовою на рівні А2 (середній);

головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення вищої освіти департаменту вищої освіти (1 вакансія)

 

 

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи у вищих навчальних закладах не менше 3 років, володіння англійською мовою на рівні А2 (середній). Особам, які мають науковий ступінь (вчене звання), надається перевага;

головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи департаменту вищої освіти (1 вакансія)

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи у галузі освіти не менше 1 року, вільне володіння програмними засобами MS Office (Excel, PowerPoint, Word); володіння англійською мовою на рівні А2 (середній). Особам, які мають науковий ступінь (вчене звання), надається перевага;

головний спеціаліст відділу розвитку науково-технічної інфраструктури департаменту науково-технічного розвитку

(2 вакансії)

 

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

провідний спеціаліст відділу розвитку науково-технічної інфраструктури департаменту науково-технічного розвитку

(1 вакансія)

 

 

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років;

головний спеціаліст відділу розвитку науки у вищих навчальних закладах департаменту науково-технічного розвитку

(1 вакансія)

 

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту (1 вакансія)

 

 

вища економічна або юридична освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 3 років;

головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи та редагування нормативно-правових актів юридичного департаменту

(1 вакансія)

 

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

головний спеціаліст відділу представництва в судах юридичного департаменту

(1 вакансія)

 

 

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

головний спеціаліст відділу представництва в судах юридичного департаменту на період навчання основного працівника (1 вакансія)

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; 

головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції юридичного департаменту (2 вакансії)

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років 

головний спеціаліст відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади юридичного департаменту (2 вакансії)

 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють  державною  мовою та відповідають вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України “Про державну службу”.

Для участі в конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України, в якій зазначається про ознайомлення заявника із
- встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу (паспорт);
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
- довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

Додаткова  інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надається відділом кадрів державної служби управління роботи з персоналом та керівними кадрами за тел. 481-47-88.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, кім. 137. Міністерство освіти і науки України.

Міністерство житлом не забезпечує.

3 листопада  2014 року Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців:

головного    спеціаліста    відділу    документального   забезпечення департаменту управління справами (1 вакансія);

головного спеціаліста  відділу контролю  департаменту  управління справами (1 вакансія);

головного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту управління справами (1 вакансія);

головного спеціаліста відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (1 вакансія);

головного спеціаліста відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та дошкільної освіти на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника (1 вакансія);

головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва і зовнішніх інвестицій управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (4 вакансії);

головного спеціаліста відділу міжнародних договорів управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (1 вакансія);

головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та звітності наукової діяльності управління бухгалтерського обліку та звітності (2 вакансії).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років (для посади головного спеціаліста департаменту загальної середньої та дошкільної освіти стаж роботи за фахом не менше 5 років), вільно володіють  державною  мовою, (для посади головного спеціаліста управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції вільно володіють іноземними мовами) відповідають вимогам, визначеним статтями 12, 23 Закону України “Про державну службу”.

Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до конкурсної комісії такі документи:

заяву про  участь  у  конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України, заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, 2 фотокартки розміром 4 х 6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і  зобов'язання фінансового  характеру за  минулий  рік за  формою, передбаченою Законом  України  "Про засади запобігання і протидії корупції", копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Додаткова  інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надається відділом кадрів державної служби управління роботи з персоналом та керівними кадрами за тел. 481-47-88.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, кім. 137. Міністерство освіти і науки України.

Міністерство житлом не забезпечує.